Consumentenrecht

Als ondernemer heeft u te maken met uw afnemers, vaak consumenten. Voor consumenten gelden bijzondere regels. Bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het verstandig rekening met deze extra rechten en plichten te houden.

Bent u consument en heeft u bij een agressieve verkoper een product gekocht of een abonnement afgesloten en zou u willen dat u dit kon terugdraaien? Dat kan, maar het inroepen van uw rechten is niet altijd eenvoudig. Advocaat Uithoorn kan u hierin bijstaan.

Consumentenkoop
Koop op afstand
Koop via webshop
Colportage
Abonnementen (stilzwijgende verlenging, opzegging)
Koop van onroerend goed
Procederen