Kantoor

Advocaat Uithoorn is de handelsnaam van Michelle de Wit, advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaat Uithoorn is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61.83.83.30. Advocaat Uithoorn is een samenwerking aangegaan met Natascha Rattan-Tewari (KvK 74093215). Er is geen sprake van een maatschap of samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. De advocaten werken voor eigen rekening en risico, maar delen de faciliteiten van het kantoor aan de Amsterdamseweg 34 te (1422 AD) Uithoorn en maken gebruik van de handelsnaam Advocaat Uithoorn.

Advocaat Uithoorn gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar klanten en potentiële klanten. Hoe zij dat doen, kunt u lezen in de privacyverklaring. De medewerkers verbonden aan het kantoor hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. 

Op alle diensten van Advocaat Uithoorn zijn algemene voorwaarden van toepassing. In de algemene voorwaarden is onder meer opgenomen dat in geval van aansprakelijkheid van Advocaat Uithoorn de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocaat Uithoorn wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocaat Uithoorn komt.

Advocaat Uithoorn heeft een kantoorklachtenregeling. Klachten verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden kunnen worden voorgelegd aan de interne klachtenfunctionaris en vervolgens aan de bevoegde rechter.

Advocaat Uithoorn is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.